T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut GÜRCAN'a gayrimenkul değerleme sektörünün en temel meselelerini ve bu meselelere ilişkin çözüm önerilerimizi sunma fırsatı verdiği nazik kabulleri için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

 

Görüşmeye grubumuzu temsilen fotoğrafta sağdan sola doğru Av. Pelin YILMAZ, Abdullah UZGUR, Ayşe Nesil ÇİÇEKLİYURT, Okan ORAL ve Salih DEMİRKAYA iştirak etmiştir.

 

                                                                                 20 Ekim 2022

 

DR. AHMET BÜYÜKDUMAN

 

Sayın Dr. Ahmet BÜYÜKDUMAN, GDU-MEDAG gönüllülerini ofisinde kabul etti. Grubumuz nezdinde gerçekleştirdiği başarılı sunum vesilesiyle fotoğrafta sağdan sola Okan ORAL, Egemen EROL ve Ezgi Beste BATUR tarafından kendisine ofisinde plaket takdim edildi. Samimi karşılaması, iyi dilekleri ve sunum sonunda tüm katılımcılara verdiği kitap hediyeleri için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

                                           

                                                                                 18 Ocak 2023

 

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ


TDUB ev sahipliğinde afet bölgesinde zarara uğrayan meslektaşlarımıza elden geldiğince yardımcı olabilmenin yöntemlerini konuştuğumuz toplantıya grubumuz adına Abdullah UZGUR ve Okan ORAL katılım sağlamıştır. Toplantıda TDUB öncülüğünde sivil toplum oluşumlarının da iştirakiyle Kriz Masa'sı oluşturulmuştur.

 

Grubumuz, Masa'daki temsilcisi kanalıyla muhataplarına, depremden etkilenen meslektaşlarımızın tümüne acilen maddi destek sağlanması hususunda 3 Temmuz 2021 tarihli olağan genel kurulda Sayın Genel Kurulun, Birlik Yönetim Kuruluna yardımlaşma sandığı kurma hususunda verdiği yetkinin kullanılması veya kamuya ait yardımlaşma kuruluşları kanalıyla şartlı bağış yapılarak meslektaşlarımıza destek olunması ve kısa vadede gerçekleştirilecek bu faaliyetlere ilave olarak sektörümüze kalıcı bir VAKIF MÜESSESESİ kazandırılması gerektiği yönündeki görüşlerini iletmiştir.

 

                                                                            16 Şubat 2023  

PROF. DR. ALİ HEPŞEN

 

GDU MEDAG nezdinde düzenlenen “Sermaye Piyasalarındaki Değişimlerin Konut Değerlerine Etkileri” konulu söyleşisi için Sayın Prof. Dr. Ali HEPŞEN Bey’ e teşekkürlerimizi arz edip plaket takdim ettik.
Görüşmeye Derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Abdullah UZGUR Bey ile kurucularımızdan, Sayın Egemen EROL Bey ve Politika Komitesi Üyemiz Sayın Okan ORAL Bey iştirak ettiler.

                                                            26 Mayıs 2023  

SERMAYE PİYASASI KURULU

 

 

GDU-MEDAG Politika Komitesi üyelerinden oluşan bir grup  Sermaye Piyasaları Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Uğur YAYLAÖNÜ'yle makamında görüşmüş ve yapılmasını tahayyül ettiği mesleki düzenlemeler hakkında kendisinden malumat alarak meslektaşlarımızın taleplerini kendisine iletmiştir. 

                                                                               28 Kasım 2023

BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

Bilirkişilik Daire Başkanı Sayın Abdulkadir KUTLUK Bey'e meslektaşlarımızın bilirkişilik hususundaki olası katkı ve faydaları ile taleplerini de konuşma fırsatı bulduğumuz nazik kabulleri için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Görüşmeye GDU-MEDAG'ı temsilen Dernek Kurucu Başkanımız Sayın Abdullah UZGUR Bey ve kurucularımızdan, İletişim ve İstişare Komitesi Başkanımız Sayın Ayşe Nesil ÇİÇEKLİYURT Hanım ve Ankara İl Temsilcimiz Sayın Arslan KARA Bey iştirak ettiler.

                                                                             14 Aralık 2023

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı nezdinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Meslekte Dayanışma Derneği’ ni temsilen Dernek Başkanı Abdullah UZGUR Bey ile Yönetim Kurulu Üyeleri Okan ORAL Bey ve Arslan KARA Bey katılmışlardır. Daire Başkanı Sayın Mustafa AKKUL Bey'e nazik kabulleri için teşekkür ediyoruz.

                                                                                     13.03.2024